AŞK TOPLARI 2

Aralık 26, 2018

İki araba tek sürücü

Aralık 22, 2018

Zeka oyunu Yol çiz

Aralık 21, 2018

GRINDCRAFT REMASTERED

Aralık 21, 2018

SAKIZLI BLOKLAR

Aralık 21, 2018

Tapınak Hırsızı

Aralık 20, 2018

hafıza oyunu

FAST FOOD HAFIZANDA TUT

Aralık 7, 2018

oyun oyna

ROBOT OYUNU OYNA

Aralık 5, 2018

EGZOTIK HAYVANLAR YAPBOZ

EGZOTIK HAYVANLAR YAP BOZ

Aralık 5, 2018

3d oyun

KENDI SEHRINI OLUSTUR

Aralık 4, 2018

Çiz ve Basket At

Kasım 24, 2018

Koyunları Kurda Yem Etme

Kasım 23, 2018

RENKLİ BORULARI EŞLEŞTİRME OYUNU

Kasım 23, 2018

MUTLU HOP ÇEVRIMIÇI

Kasım 17, 2018

3D PIKSELLER

Kasım 17, 2018

Zeka oyunları oyun oynarken düşündüren sizleri geliştiren ve her bölümde bu oyunu nasıl geçecem diye sorduran bir oyun kategorisidir.

Zeka Oyunları Nedir?

Zekayı kavram, ilke, algı ve yönergeleri kullanarak soyut ya da somut nesneler arası ilişki ya da ilişkileri kavrayabilme, analiz yapabilme, akıl yürütme ve bu becerileri belli bir amaca ulaşmak için kullanma olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan hareketle zekâ ile ilgili belirtilen becerileri harekete geçirecek her türlü etkinliği zeka oyunu olarak algılayabiliriz. Ancak bu amaçlara ulaşmak için etkililiği ispatlanmış, eğlenceli, kolay temin edilebilir ve tüm dünyada uygulanan oyunlar da vardır. Bu oyunlar aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaokul Zekâ Oyunları dersinin içeriğini de oluşturmaktadır.

oyun oyna

oyun oyna

Zekâ Oyunları Eğitiminin Genel Amacı

Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen genel amaçlar çerçevesinde, Zekâ oyunları dersinde öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır. Zekâ oyunları dersi öğ­rencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracaktır.