Bebek gelişimi, açısından hem zihinsel ve sosyal hem de fiziksel ve duygusal becerilerin kazanılması sürecinde ilk 24 ay oldukça önemlidir. Bebeğin 0-2 yaş döneminde edindiği beceriler ve bilgiler, gelişim sürecinin kalanını da doğrudan etkiler. 

0-2 yaş Bebek Gelişimi

Büyüme ve bebeklik dönemi bedensel, bilişsel, motor (hareket ile ilgili), dil, duygusal ve sosyal gelişim açısından incelenmektedir. Her gelişim alanı kendine has özellikler taşımaktadır.

0-2 yaş döneminde bedensel gelişime bakıldığında, doğum ve doğumdan sonraki büyüme hızı, bebeklerin genel gelişim özellikleri hakkında bize bilgi verebilmektedir. Doğumdan, 1 yaşına kadar olan evrede gövde bedende en hızlı büyüyen alanı oluştururken, bacaklardaki büyümenin 1 yaş sonrası hızlandığı gözlenmektedir. Bedensel büyümenin hızı sosyo-ekonomik koşullara ve beslenmeye büyük ölçüde bağlıdır.

Çocuklar dünyaya gelirken doyum sağlaması beklenen bazı temel fizyolojik gereksinimleri de beraberinde getirmektedir. Bunlar; beslenme gereksinimi, uyku gereksinimi, ısı ve beden temizliği gereksinimleridir. İlk iki yılda bu gereksinimlerin karşılanması, çocuğun kendini güvende ve huzurlu hissetmesi açısından son derece önemlidir.

Bebeklerde Sosyal Gelişim

Bebeğin 3 ay dolaylarında insanlar ve objeler arasındaki farkı görerek, değişik tepkiler göstermesiyle başlar. Üçüncü ayın başından itibaren sosyal davranışlar egemen olur. Diğer bebekleri fark etme, ilgi gösterme 4-5 aylıkken olur.

9. ve 13. aylar arasındaki sosyal davranış belirtileri içinde, diğerlerinin ses ve davranışlarını taklit etme ve oyuncaklarla birlikte oynama sayılabilir.

8-9 aylık çocuk başkalarında gözlediği konuşma seslerini, basit davranışları ve jestleri taklit etmeye çabalar. 10-12. aylar arasında aynadaki kendi görüntüsüyle oynar, başkası imiş gibi onu öper.

1 yaşa kadar bebek anneye bağımlıdır.

Yaşımın ikinci yılında gelişim epey hızlıdır. Bu onu bir çok açıdan bağımsız kılar. Motor yeteneklerle, dil becerisinin kazanılmasının etkisi büyüktür. 2 yaş çocuğu yetişkinlerle birlikte basit faaliyetlerde bulunabilir. Böylece edilgen olmaktan kurtulup, aile faaliyetlerine katılan ve sosyal ilişkileri kurabilen etkin bir üyeye dönüşür.

Leave a Reply